نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران


مسابقه یک ماه یک کتاب(هفته دوم)

اداره کل رفاه و تعاون نهاد ریاست جمهوری در نظر دارد، برنامه ای با عنوان " یک ماه یک کتاب‌" در قالب تشویق همکاران و خانواده آن ها به کتابخوانی را ارائه نمایند.

تعداد بازدید: 1852
تاریخ انتشار : چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 - 10:06
مسابقه یک ماه یک کتاب(هفته دوم)

اداره کل رفاه و تعاون نهاد ریاست جمهوری در نظر دارد، برنامه ای با عنوان  " یک ماه یک کتاب‌" در قالب تشویق همکاران و خانواده آن ها به کتابخوانی را ارائه نمایند.

در همین راستا با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و  بهار قرآن اولین تبخش تحت عنوان "پژوهش در قران" اراِئه میشود ، همکاران و خانواده محترمشان می توانند با مطالعه متن ارائه شده زیربه سوالات مسابقه کد دستوری که در پایان هر هفته برگزار می شود پاسخ فرمایند.

مراحل شرکت در طرح یک ماه یک کتاب

1.  مطالعه متن ارائه شده هفته اول

متن ارائه شده هفته دوم

منبع هفته چهارم : قرآن کریم

2.شرکت در مسابقه کد دستوری( با شماره #6445* بدون هزینه) در پایان هر هفته

ضمنا پایان ماه مبارک رمضان مصادف با عید سعید فطر از شرکت کنندگانی که  به صورت کامل  پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه تقدیر به عمل خواهد آمد.