نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران


صندوق نوآوری و شکوفایی

تعداد بازدید: 793
تاریخ انتشار : شنبه 21 مرداد 1396 - 11:56
صندوق نوآوری و شکوفایی

آشنایی با صندوق نوآوری و شکوفایی

مطابق ماده ۵ این قانون در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و فناوری محور و تکمیل زنجیره ایده تا بازار، نهادی مالی به نام صندوق نوآوری و شکوفایی در اواخر سال ۱۳۹۱ تاسیس شده است.

برای آشنایی بیشتر با صندوق نوآوری و شکوفایی اینجا را کلیک کنید.

منبع : nsfund.ir

مبلغ و تعداد مصوبات صندوق به تفکیک حوزه فناوری طرح ها

 

حمایت از 805 طرح فناوری

 

نمودار مبلغ طرحهای مصوب صندوق به تفکیک حوزه فناوری

 

آمار طرحهای مصوب به تفکیک نوع خدمت

 

نمودار مبلغ طرحهای مصوب صندوق به تفکیک خدمت