نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران


معاونت پشتیبانی و تحول اداری

تعداد بازدید: 1200
تاریخ انتشار : شنبه 21 مرداد 1396 - 11:28
معاونت پشتیبانی و تحول اداری

معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری، به عنوان ستاد اصلی نهاد ریاست جمهوری است.

در این بخش، عملکرد 11 واحد از این معاونت منعکس شده است.

برای آشنایی بیشتر با معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری اینجا را کلیک کنید.

 

از ابتدای دولت یازدهم تا کنون، با کاهش 1375 نفر از پرسنل قبلی و جذب 441 نفر نیروی متخصص درمجموع نیروی انسانی نهاد 934 نفر کاهش یافت.

 

اهم اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق کوچک سازی سازمان

 • ادغام مرکز ملی جهانی شدن در مرکز بررسی های استراتژیک

 • انتقال ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به وزارت راه و شهرسازی

 • انتقال شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به وزارت امور خارجه

 • انتقال شورای ملی رقابت به وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

اداره کل آموزش

 • برگزاری 179 دوره آموزشی

 • 1326 ساعت مدت زمان دوره های برگزار شده

 • حضور 7093نفر در مجموع دوره ها

 • ارائه 187522 نفر ساعت خدمات آموزشی

 • ایجاد و راه اندازی سامانه تدبیر و امید(سماتا) در راستای توسعه و پیاده سازی آموزش های مجازی برای کارکنان که دارای ۱۱۱۱ عضو می باشد.

 • طراحی و تولید ۹ دوره آموزشی در سماتا

 • برگزاری ۳ آزمون برای 6401 شرکت کننده در سماتا

 • برگزاری دوره آموزش کاردانی وکارشناسی در رشته های امور تشریفات، حفاظت اطاعات سازمانی، مدیریت امور اداری و حقوق اداری

انواع دوره های برگزار شده

 

مرکز بسیج نهاد ریاست جمهوری

برگزاری 598 برنامه تحت  36 عنوان با شرکت 46543 نفر در کلیه برنامه های برگزار شده

 

اداره کل پشتیبانی و خدمات عمومی

 • پشتیبانی کامل و به هنگام ستاد اجرایی ریاست جمهور (مجموعه نهاد ریاست جمهوری و واحدهای تابعه آن(

 • مدیریت و اجرای عملیات تامین و تدارکات شامل خدمات و کالاهای مصرفی، در حکم مصرفی و پاکی، خودرو، زمین، ساختمان و ...

 • مدیریت امور مربوط به انبارداری و انبارگردانی

 • نظارت بر حفظ، حراست و نگهداری اموال دولتی و اموال فرهنگی متعلق و در اختیار نهاد ریاست جمهوری

 • مدیریت بر تهیه و تنظیم کلیه قراردادهای نهاد طبق ضوابط قوانین و مقررات جاری

 • مدیریت و پشتیبانی خدمات مورد نیاز جلسات هیات محترم وزیران، مراسم و تشریفات ریاست جمهوری و سایر مقامات ارشد

 • مدیریت و تامین خدمات ویژه مورد نیاز دفتر ریس جمهور و معاون اول محترم ریاست جمهور

 • مدیریت و پشتیبانی امور مربوطه به کلیه ساختمانهای تحت پوشش نهاد از نظر نگهداری، راهبری، آماده سازی و بهره برداری

 • مدیریت و راهبری مجموعه همایش های بین المللی جمهوری اسامی ایران در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی

 • نظارت و تامین خدمات حمل و نقل و امور ترابری نهاد و پشتیبانی مراسم تشریفات

 • مدیریت انجام امور ساختمانهای تحت پوشش نهاد از نظر خدمات عمومی، نظافت و پذیرایی، تزئینات، نگهداری فضای سبز و ...

 

دبیرخانه مرکزی نهاد ریاست جمهوری

 • راه اندازی سایت پویای اینترنتی با نشانی dabirkhaneha.ir

 • اضافه نمودن دبیرخانه استانداری ها به مجمع مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور و دعوت از آنان در نشست های مجمع

 • سازماندهی اسناد و مدارک طبقه بندی شده سال های 1368 تا  1376

 • راه اندازی سوئیچ پیام الکترونیکی دولت موسوم به سپاد با هدف پایش و رصد کلیه مکاتبات صادره نهاد و ارسال همزمان داده و

 • فراداده مکاتبات و گزارش ها با راهبری و مدیریت مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت

 • انتشار چندین کتاب و سالنامه آموزشی با هدف اطلاع رسانی و آموزش نیروهای شاغل در دبیرخانه های کل کشور

 • برگزاری ده جلسه مجمع مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور با حضور بالاترین مقام دستگاه

 • جلب و سوق دادن مقامات و مدیران نهاد به استفاده مستقیم از سیستم اتوماسیون اداری

 • آموزش 800 نفر نیروی انسانی نهاد در چند سطح مقامات و مدیران، معاونان مدیرکل، روسای ادارات و دبیرخانه ها و کارشناسان

 • ارتقای سامانه اتوماسیون دبیرخانه مرکزی

 

ارتقای میزان الکترونیکی بودن مکاتبات نهاد از 17درصد به 84درصد