نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

حوزه سرپرست نهاد ریاست جمهوری

تعداد بازدید: 1121
تاریخ انتشار : شنبه 21 مرداد 1396 - 9:03
حوزه سرپرست نهاد ریاست جمهوری

این معاونت در نهاد از ابتدای دولت یازدهم یعنی از شهریور 1392 در ساختمان کوثر با ریاست جناب آقای مرتضی بانک آغاز به کار کرد.و همچنین نماینده رییس جمهور در هیات نظارت بر سفرهای خارجی کاکنان دولت نیز می باشند.

 

۱- چابک سازی نیروی انساﻧﯽ نهاد

در ابتدای دولت با برگزاری جلسات شورای برنامه ریزی چارچوب کلی چابک سازی نهاد مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت، سه شاخص برای موضوع مذکور مورد اصلاح و بازبینی قرارگرفت که از این قرار می باشد:

الف- تجمیع واحدهای نهاد: با کار مطالعاتی وآماری دقیق واحدهایی که موازی فعالیت می نمودند و یا موضوع فعالیت شان مربوط به نهاد نبود مورد بررسی و اصلاح قرار گرفتند مانند: شورای عالی ایرانیان خارج از کشورکه به وزارت امورخارجه منتقل شد و یا انتقال ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به وزارت راه و شهرسازی.

ب- تعدیل نیروهای نهاد: باتوجه به ازدیاد کارکنان نهاد که خارج از ضرورت کاری ایجاد شده بود و ضرورت کم کردن کارکنان مازاد و در عین حال نظر به اینکه این امر منجر به بیکار شدن یک فرد و عوارض جانبی آن بود، موضوع با حساسیت خاصی دنبال شد که با کم ترین حاشیه، نتایج قابل ملاحظه ای بدست آمد بعنوان مثال: از اشتغال مجدد کارکنان بازنشسته جلوگیری شد و یا سیاست های تشویقی جهت تسویه کارکنان اعمال شد.

ج:جلوگیری از پراکندﮔﯽ ساختمان های نهاد: باتوجه به فضای موجود نهاد، و ارتباط کاری واحدهای مختلف با یکدیگر، و پراکندگی بیش از حد ساختمان های نهاد، این موضوع بصورت جدی دنبال شد که تاکنون نتایج ارزشمندی داشته است اما همچنان حوزه معاون کل درحال دنبال کردن آن تا شرایط ایدآل می باشد.

۲-پرداخت معوقات نهاد به پیمانکاران

باتوجه به وجود انبوه پیمانکارانی که از نهاد مطالبه داشتند، حوزه معاون کل به جد به این موضوع ورود پیدا کرد و با برگزاری جلسات متعدد با حضور طرفین و همچنین تامین منابع مالی، رضایت اکثر پیمانکاران را جلب نمود، بعنوان مثال می توان به موضوع شرکت ستاره بنز و یا شرکت همایش آفرینان جاوید اشاره نمود.

۳-جلوگیری از انحراف در هزینه کرد بودجه نهاد

باتوجه به جابجایی دولت ها، در ابتدای شروع بکار دولت یازدهم موضوع جابجایی ردیف بودجه های جاری نهاد، موجب نگرانی مسئولان ذیربط شدکه حوزه معاون کل مستقیما در این مورد ورود پیدا کرد و از انحراف بودجه ای نهاد جلوگیری نمود که شاخص ترین آن موضوع 16میلیارد بودجه نهاد بود که در روزهای پایانی دولت دهم به حساب دانشگاه ایرانیان واریز شده بود، بازگردانده شد.

۴-ابلاغ احکام مدیران نهاد

این موضوع براساس شاخص های دانش مدیریت، تجربه ودر عین حال استفاده از کارمندان با سابقه نهاد برای مدیریت در بخش های مختلف مورد بررسی و استفاده قرار گرفت.

۵-قانون مند کردن امور جاری نهاد

باتوجه به پراکندگی و مدیریت جزیره ای بوجود آمده در قسمت های مختلف نهاد، حوزه معاون کل موضوع قانون مند کردن و ضابطه مند بودن واحدهای مختلف نهاد را دنبال نمود که شاخص ترین آن موضوع صندوق شهیدان رجایی و باهنر بودکه از اهداف اولیه تاسیس آن فاصله گرفته و از لحاظ حقوقی، مدیریت آن از نهاد خارج شده بودکه از این انحراف حقوقی جلوگیری بعمل آمد و با مکاتبات متعدد با بانک مرکزی و برطرف کردن ایرادات حقوقی بوجودآمده، مشکل برطرف گردید.

۶-بررﺳﯽ مسائل جاری و ارائه پیشنهادات مشاوره ای

با برگزاری جلسات اتاق فکر و دعوت از چهره های شناخته شده و باتجربه از دستگاه های مختلف اجرایی این جلسات برگزار گردید که در آن به بررسی مسائل جاری پرداخته می شد و بعنوان بازوی مشورتی مسئولان عالی نهاد، مشاوره ها و راهکارهای ارزشمندی ارائه گردید، بعنوان مثال موضوع فضای پسا تحریم بود که در سال ۹۳ و قبل از نتیجه گیری نهایی درخصوص برجام ، پیش بینی لازم صورت گرفت و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه گردیدو یا موضوع خشکسالی که بادعوت از مسئولان مربوطه و پیشنهادات کارشناسان موضوع نقد و بررسی شد.

۷-ایجاد ارتباط متقابل با کارمندان و مجموعه نهاد

از ابتدای دولت یازدهم حوزه معاون کل چه از لحاظ علمی و تئوری و چه از لحاظ عملی سعی در شناخت دقیق از مجموعه داشت که با پیگیری آماری نهاد نیازسنجی های لازم را در این زمینه بررسی نمود و همچنین با بازدیدهای مختلف موضوع ارتباط مستقیم با کارکنان نهاد را نیز دنبال نمود لازم به ذکر است جهت برقراری ارتباط کارکنان با مسئولان هم با ایجاد پورتال مخصوص درسیستم، صندوق پیشنهادات در ساختمان کوثر وهمچنین ملاقات با کارمندانی که درخواست ملاقات داشتند، فعالیت های محسوسی در این زمینه ایفا کرد.

۸-یکپارچگی و حرکت هماهنگ واحدهای مختلف نهاد

در این خصوص اخیراً حوزه معاون کل برای اولین بار جلسه ای را باحضور کلیه معاونین ریاست جمهوری در بخش های مختلف برگزار نمود که ادامه این جلسات می تواند آثار مفیدی در آینده برای نهاد ریاست جمهوری داشته باشد.

۹- سیاست گذاری امور جاری نهاد 

موضوعات مختلف و طرح های مربوط به امور جاری نهاد در جلساتی با حضور معاونین اجرایی و پشتیبانی نهاد ریاست جمهوری بصورت هفته ای مورد بررسی و برنامه ریزی قرار می گیرد که بعنوان مثال می توان به طرح موفق داشبورد دولت و یا برنامه جامع آموزش کارکنان، تنظیم احکام برنامه ششم نهاد، انتشار نشریه داخلی، طرح پایش سامت کارکنان، استخدام ایثارگران و.... اشاره نمود.

 

هیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان  دولت

 

هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

اهم اقدامات

  • کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها
  • اعلام منظم اوقات رسیدگی پرونده ها به سازمان بازرسی کل کشور
  • نظم در ابلاغ آراء صادره به دستگاه های ذی ربط و ارسال نسخه ای از احکام صادره برای سازمان بازرسی
  • قانونمندسازی ابلاغ اتهام به متهم و اخذ دفاعیات از وی
  • تقویت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری

 

طراحی و به کار گیری آزمایشی سامانه جامع تخلفات اداری برای اولین بار در کشور با همکاری مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت

  • کوتاه شدن زمان رسیدگی به پرونده ها

  • تسریع در انجام امور اداری هیات ها