نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران


معاونت پشتیبانی و تحول اداری


حوزه فعالیت

ارائه خدمات آموزشی ، توانمندسازی ذهنی و فکری ، رفتاری ، خلاقیت ، ارتقاء سطح دانش ، آگاهی ، مهارتهای ارتباطی، مدیریتی ، تصمیم گیری و حل بحران

شرح وظایف

به استناد تکالیف و مقررات و قوانین آموزشی و ابلاغیه های مستند بر اساس نیازسنجی داخلی نهاد بنا بر ماموریتهای محوله

معاون پشتیبانی و تحول اداری

دکتر عبدالخلیل معظم زاده

برای مشاهده گزارش عملکرد معاونت پشتیبانی و تحول اداری در دولت یازدهم اینجا را کلیک کنید.